El mestratge

Coreògrafs, directors, estudiosos i mestres de dansa.

ABAD ROMAGOSA
, M. Mercè
( Barcelona,
1956 )
ABÀSOLO HERNÀNDEZ
, Carles d'
( Barcelona,
1940 )
ABELLA SÒRIA
, Joan
( Barcelona,
1943 )
ACÍN ROMANOS
, Marta
( Barcelona,
1967 )
ALBAREDA VIÑAS
, Montserrat
( Barcelona,
1950 )
ALBERICH FONTCUBERTA
, Gemma
( Barcelona,
1956 )
ALCRUDO CLUET
, Xavier
( Barcelona,
1964 )
ALCRUDO ESCOFET
, Anna M.
( Barcelona,
1929 )
ALCRUDO ESCOFET
, Xavier
( Barcelona,
1931 - 1995 )
ALONSO SOLANES
, M. Rosa
( Barcelona,
1931 - 2014) )
ALTÉS CAMPÀ
, Josefina
( Barcelona,
1953 )
AMADES I GELATS
, Joan
( Barcelona,
1890-1959 )
Llibreter de professió i folklorista autodidacta, s'abocà a recollir manifestacions de cultura popular en tots els àmbits, i treballà en col·laboració amb l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, l'Obra del Cançoner Popular i el Centre Excursionista de Catalunya.
AMAT ANTOLÍN
, Ricard
( Terrassa,
1942 -- 2009 )
ANGELATS MORATÓ
, Rafael
( Banyoles,
1924 - 1998 )
ANGUELA DOTRES
, Antoni
( Manresa,
1947 - Barcelona, 2010 )
AÑÓN REBOLLO
, Mireia
( Barcelona,
1980 )
ANTOLÍN ALONSO
, Benet
( Palència,
1928 )
ARENAS PUJOLÀS
, Rosa M.
( Granollers,
1978 )
ARENAS COSTA
, M.Rosa
( Barcelona,
1970 )
ARGÜES LÒPEZ
, Margarida
( Barcelona,
1940 )

Pàgines