La dansa tradicional a les escoles de Rubí

Dimarts, 5 juny 2018

Em diuen des de l’Agrupament, que pot estar bé comentar el projecte de Dansa a les Escoles que portem a terme a Rubí,  i explicar-ho comporta situar-nos en un moment en que el Sac de Danses tenia una gran activitat i en que el Departament d’Ensenyament es proposava assolir que l’ensenyament musical fos present a totes les escoles de Catalunya. El curs 1981-1982 es va endegar el Pla de Formació Musical per als mestres de parvulari i cicle inicial, gràcies al suport de l’ICE de la Politècnica de Catalunya, la qual va assumir que la música és també moviment, que la seva plasmació és la dansa i que la dansa és un dels llenguatges de comunicació de la cultura que ens és pròpia. D’aquelles campanyes a tot el territori, Santa Coloma va continuar l’activitat a totes les escoles públiques del municipi durant 16 anys, Sant Cugat i alguna altra població també ho han fet i a Rubí mantenim encara, des d’ara fa 30 anys, el programa de danses tradicionals, en horari escolar, a totes les escoles públiques, les concertades que s’hi han volgut afegir, les escoles bressol municipals i al Centre d’ Educació Especial.

La forma concreta de l’activitat és la proposta que l’Esbart fa anualment al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la ciutat per organitzar el Programa de Danses Tradicionals (n’hi podria haver d’altres i, de fet, nosaltres les hem anat canviant durant els anys), en el que l’Esbart aporta els monitors necessaris, als que cal formar pel que fa a la didàctica,  i l’Ajuntament ofereix una compensació econòmica per a les aproximadament 2.300 hores de dedicació, que l’Esbart els hi paga, prèvia aplicació del corresponent IRPF.

La proposta té els següents apartats,  

Projecte: 

a)    Ensenyar als infants destinataris diferents danses tradicional catalanes per tal d’aprofitar l’aprenentatge de la dansa popular per ajudar al procés d’integració i al coneixement dels costums i tradicions del nostre país, vinculant-la a les manifestacions populars de la nostra ciutat com la festa dels xatos i les ballades de gitanes al carrer.

Entenem la dansa com una de les formes d’expressió que, al costat de la parla i de la cançó, formen el nostre mitjà comunicatiu.

b)   una ballada dels alumnes dels cursos 2n i 4t de primària, a la Rambla del Ferrocarril, per tal d’exterioritzar el programa,

c)   Presentar una mostra del treball realitzat, amb la participació dels infants de cada escola i oberta a les respectives famílies, preferentment al teatre municipal La Sala.

Justificació:

      Des de la ininterrompuda tasca de conservació i dignificació de la dansa tradicional empresa de fa tants anys per l’Esbart Dansaire de Rubí, volem fer arribar la seva presència al món escolar, perquè la dansa és un bon recurs tant en les activitats de llenguatge del cos, com el treball de llengua catalana que comporta la utilització de les cançons, així com en la celebració de les festes i per a la programació de l’escola, i perquè la festa, la dansa i la cançó tradicional són un gran camí d’integració a les formes culturals del nostre país, especialment per als més petits.

Calendari:

       La realització de les classes de dansa proposades es fa durant tot el curs, a raó de 9 sessions per a cada grup/classe, de durada d’una hora cadascuna, i dins l’horari lectiu, amb l’acord amb cada una de les direccions i claustres per tal d’adequar els horaris més oportuns dels infants destinataris, que seran els alumnes d’infantil 3 anys i fins a 6è de primària, i pel que fa a l’Educació Especial, als alumnes que la direcció del centre fixi (4 grups), precisant nombre de sessions i durada de cadascuna.

El preu convingut inclou la realització de les hores calculades, així com la organització de la mostra de fi de curs i la ballada del Dia Internacional de la Dansa, a la Rambla del Ferrocarril (D’aquí que siguin 9 les sessions convingudes).

Oferim aquest ensenyament a la ciutat, per mitjà de la dansa tradicional, per tal d’obrir camins als nostres nois i noies per descobrir la dansa en qualsevol dels seus aprenentatges regulats.

Juntament amb aquesta proposta es presenta també anualment la programació de les danses per als diferents cicles escolars, així com un apartat de danses de festa que incorpora invariablement el Ball dels Xatos de Rubí i Les Gitanes.

L’esquema és prou senzill, tot i que cal considerar que una activitat d’aquesta envergadura – a Rubí estem parlant de més de 5.000 escolars – requereix disposar d’un mínim servei de secretaria.

És una tasca que val la pena. Us hi engresqueu? 

Isidre Rubio.