Les gitanes de Mataró busca balladors

Diumenge, 29 octubre 2017

L'associació Mestres del Gai Saber, membre de l'Agrupament, impulsa el ball de gitanes de Mataró, ball que va recuperar ara farà 9 anys. És un ball de gitanes participatiu i obert a tothom que vulgui ballar-lo.

Assagen els diumenges a la tarda, a les 6h, a l'escola Marta Mata de Granollers. Just estan començant els assajos per ballar les gitanes de Mataró al febrer, i busquen nous balladors.

SI esteu interessats en participar en aquestes gitanes posaeu-vos en contacte amb:

mestresdelgaisaber@hotmail.com

Imatge aleatòria