Assemblea general de l'Agrupament d'Esbarts

Dissabte, 23 març 2024

La Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires farà l’Assemblea General Ordinària, via telemàtica i presencial, el dissabte 23 de març a les 17 h en primera convocatòria i a les 17.30 h en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Memòria d’activitats de l’any 2023.

    • Nombre d’esbarts federats
    • Activitats ordinàries
    • Activitats fetes l’any 2023

3. Balanç econòmic de l’any 2023.

4. Elecció dels membres de la Junta Directiva.

5. Projectes a desenvolupar l’any 2024.

6. Pressupost per l’any 2024.

7. Precs i preguntes.

L’Assemblea es realitzarà presencialment, els que pugueu assistir-hi, a la seu de la Federació i els que no pugueu ser-hi presencialment, hi podreu participar telemàticament a través d’aquest enllaç: meet.jit.si/agrupamentesbarts

Imatge aleatòria