Avís Legal

El domini: esbarts.cat és propietat de l'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES, amb  NIF-
 
El domicili fiscal de l’aSSOCIACIÓ és c/ València 558, 6è 1a - 08026 Barcelona. Et pots posar en contacte amb nosaltres per telèfon (+34 932.456.165) o per correu electrònic (agrupament@esbarts.cat).
 
Propietat Intel·lectual
La totalitat d’aquesta pàgina web està protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual que l’usuari ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o la distribució dels materials inclosos en aquesta pàgina web sense autorització expressa de l'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES.
 
Responsabilitat dels enllaços
L'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES inclou en la seva pàgina web una sèrie d’enllaços a pàgines dels seus associats i recomanacions, l'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços.
 
Protecció de dades
Tota informació rebuda dels usuaris d’aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat. En compliment d’allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin a l'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES seran incorporades a un fitxer del qual l’Agrupament és el titular, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per la qual han estat recollides.

Els usuaris que facilitin les seves dades, consenten expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre dintre de les finalitats per les quals han estat recollides. En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, per telèfon (+34 932.456.165) o per correu electrònic (agrupament@esbarts.cat).