Política de privacitat

Informació del fitxer
Les dades de les entitats i de les persones relacionades amb l'Agrupament d'Esbarts Dansaires es mantenen sota custòdia de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires.

Finalitat del fitxer de dades
Mantenir la comunicació amb les persones interessades amb les activitats que organitza l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i d'aquelles iniciatives a les que ofereix el seu suport.

Legitimació
El consentiment per part de l'entitat o de la persona interessada.

Drets de les entitats o persones interessades
Poden exercir al dret d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud d'eliminació, personant-se a la seu de l'Agrupament, carrer València 558, 6è 1a de Barcelona, o bé enviant un correu posat o electrònic:agrupament@esbarts.cat acompanyat de fotocòpia d'un document identificador.