Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

Dilluns, 14 març 2022

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.

Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la salvaguarda dels elements culturals immaterials, a la protecció dels béns materials, mobles i immobles, que donen suport als elements immaterials declarats, i per impulsar el desenvolupament i el reconeixement de l’associacionisme cultural.

També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú millorar de la normativa de patrimoni immaterial actual.

A continuació disposeu de la documentació necessària per a poder fer les vostres aportacions, en especial la memòria preliminar (Enllaç extern) aprovada pel Govern.