Bases de la convocatòria per a l'acompanyament a projectes de foment a la participació ciutadana a ballar

Dilluns, 10 octubre 2022

Bases específiques per al suport i acompanyament a projectes que fomentin la participació de la ciutadania a ballar dansa catalana d’arrel tradicional

L’objecte d’aquesta iniciativa és estimular i donar suport a idees i projectes que fomentin participació ciutadana a ballar dansa catalana d’arrel tradicional. Mitjançant aquesta convocatòria s’oferirà suport econòmic i acompanyament per a projectes que tinguin com a objectiu fomentar la participació de la ciutadania a ballar dansa d’arrel tradicional i que aportin innovació en aquest àmbit.

Els projectes han de tenir com a resultat una activitat que fomenti la participació ciutadana a ballar dansa catalana d’arrel tradicional.