BASES DEL CONCURS DE CARTELLS PER L’APLEC DE MONTSERRAT

Dijous, 10 novembre 2022

Finalitat del concurs

L’Obra del Ballet Popular, entitat organitzadora de l’Aplec d’Esbarts a Montserrat i de la Trobada  Sardanista a Montserrat, convoca un doble concurs de cartells per a trobar els cartells anunciadors d’aquestes dues activitats per a l’any 2023.

Requisits

-  Cada persona podrà presentar un màxim de 2 dissenys de cartell per a cada acte. La persona participant a través de la tramesa assegurarà ser l’autora del cartell.

-  El cartell haurà de tenir la suficient resolució i qualitat per a ser imprès en A4 i A3 sense perdre qualitat així com format apte per Instagram i Insta-Stories.

-  Els cartells han de portar el nom de l'acte i número d’edició ressenyats seguidament:

Cartell de l’Aplec

 

66è Aplec d’Esbarts a Montserrat Diumenge 21 de maig de 2023

Cartell de la Trobada

71a Trobada Sardanista a Montserrat Diumenge 29 d’octubre de 2023

Caldrà inserir (o bé deixar un espai per a la inserció) els  logotips  de l’Obra del Ballet Popular (preeminent), de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de l’Abadia de Montserrat.

Criteris de valoració

El jurat valorarà especialment  les  al·legories  i  referències  a  Montserrat i/o a la dansa tradicional i/o dels esbarts (per al cartell de l’Aplec d'Esbarts) i les al·legories a Montserrat i/o a la sardana (per al cartell de la Trobada sardanista) juntament amb l’originalitat i qualitat.

Jurat

La junta de l’Obra del Ballet Popular serà l’encarregada d’escollir els

membres del jurat que valoraran i premiaran les obres participants.

L’Obra del Ballet Popular i el jurat del concurs queden facultats per declarar desert algun dels premis o bé qualsevol altra consideració i/o resolució respecte el concurs.

Terminis

-  La data límit de presentació de les propostes de cartells serà diumenge 29 de gener de 2023.

-   La data de presentació pública dels cartells premiats serà a finals del mes de febrer de 2023. La presentació dels cartells premiats es farà coincidir amb la presentació pública de l’Aplec d’esbarts 2023.

Premis

L’autor de cada cartell guanyador rebrà una targeta regal per import de 50 euros patrocinada per l’empresa d’assegurances MAPFRE per gastar a través d’Amazon.

Tramesa dels cartells

Les propostes de cartells es trametran en format jpg o pdf a la secretaria de l’Obra del Ballet Popular a través de l’adreça electrònica  obradelballetpopular@gmail.com. Des de la secretaria es confirmarà la recepció correcta de la tramesa.

Els participants anomenaran cada cartell amb un pseudònim. El nom dels autors no serà revelat als membres del jurat.

Amb la tramesa de les obres caldrà indicar les dades de contacte personal: Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic així com la data de naixement.

Els menors de 18 anys no podran participar al concurs a excepció que els cartells dissenyats els presenti el seu tutor legal, indicant-ho expressament.

L’Obra del Ballet Popular queda facultada per resoldre qualsevol imprevist.

Participar al concurs implica acceptar les bases suara descrites.