Bases dels Premis de la Dansa Catalana d’Arrel Tradicional

Dimarts, 31 octubre 2023

Bases dels Premis de la Dansa Catalana d’Arrel Tradicional

Edició 2024. Sabadell

L’Obra del Ballet Popular i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires organitzen, conjuntament, aquests premis de la Dansa Catalana d’Arrel Tradicional amb periodicitat anual.

S’atorgaran quatre premis:

A una entitat: a l’entitat que pertanyi a la Institució Obra del Ballet Popular o a la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires, i hagi destacat per haver realitzat quelcom destacable durant l’any 2023 o una aportació rellevant i d’interès per tots els amants de la dansa catalana d’arrel tradicional. Siguin exemples no exhaustius: la trajectòria de l’entitat, un espectacle que obri nous camins, un acte participatiu al seu poble, barri o ciutat, un treball amb escoles o qualsevol acte que afavoreixi la difusió de la dansa tradicional catalana.

A una persona, “Medalla al mèrit a la Dansa”, continuadora de la que atorgava l’Obra del Ballet Popular la trajectòria de la qual sigui destacable per la seva dedicació a la dansa catalana d’arrel tradicional com a ballador, director, coreògraf, col·laborador. No és condició necessària que pertanyi a les federacions convocants.

A un mitjà de comunicació local, per la seva sensibilitat a l’hora de tractar i difondre la dansa catalana d’arrel tradicional. No és condició necessària que pertanyi a les federacions convocants.

A un estudi, treball de difusió, posada en escena, recuperació, enregistrament o publicació sobre dansa catalana d’arrel tradicional, realitzat l’any 2023 que hagi aportat recursos per la difusió i conservació del patrimoni immaterial en l’àmbit de la dansa d’arrel catalana. A aquest modalitat pot presentar-se, també, qualsevol entitat que treballi per la difusió i el reconeixement de la dansa d’arrel tradicional catalana. No és condició necessària que pertanyi a les federacions convocants.

A part d’aquests premis, en el mateix acte es farà entrega dels reconeixements als esbarts que compleixin aniversaris significatius l’any 2024: 25, 50, 75, 100 o 125 anys i que siguin membres de les federacions convocants.

Els Esbarts membres de Federació l’Agrupament d’Esbarts Dansaires o de l’Obra de Ballet Popular podran presentar candidatures a qualsevol de les quatre modalitats abans del 31 de gener de 2024. Abans del 31 de març es faran públiques les candidatures finalistes.

En la presentació de la candidatura hauran d’exposar de forma raonada els mèrits que justifiquin l’atorgament del premi que hauran de ser valorats pel Jurat.

El Jurat serà nomenat per l’Obra del Ballet Popular i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i format per 5 persones. Tres persones que no tinguin cap vinculació amb les entitats o persones proposades, una de AED i una de l’OBP. Actuarà com a secretari un membre de la Junta de la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires o de l’Obra del Ballet Popular, sense dret a vot.

El veredicte es donarà a conèixer el primer cap de setmana del mes de maig dins dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. Pel que fa a l’any 2024 serà el 4 de maig a Sabadell, al Teatre Principal de Sabadell, al matí.

El Jurat podrà decidir sobre aquestes bases, segons els seus criteris que seran exposats en l’acte de lliurament de premis. El Jurat pot decidir deixar deserta alguna de les categories.

Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

La participació en aquests premis implica l’acceptació d’aquestes bases.