Bases dels Premis a la Dansa d'Arrel Tradicional. Edició 2024

Dimecres, 14 juny 2023

L’Obra del Ballet Popular i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires organitzen, conjuntament, aquests premis de la Dansa Tradicional amb periodicitat anual.

S’atorgaran quatre premis:

A una entitat: a l’entitat que hagi destacat per haver realitzat quelcom destacable durant l’any 2023 o una aportació rellevant i d’interès per tots els amants de la dansa tradicional: un espectacle que obra nous camins, un acte participatiu al seu poble, barri o ciutat, un treball amb escoles o qualsevol acte que afavoreixi la difusió de la dansa tradicional catalana.

A una persona, “Medalla al mèrit a la Dansa”, la trajectòria de la qual sigui destacable per la seva dedicació a la dansa tradicional com a ballador, director, coreògraf, col·laborador…

A un mitjà de comunicació local, per la seva sensibilitat a l’hora de tractar i difondre la dansa tradicional catalana.

A un estudi, enregistrament o publicació sobre dansa tradicional, editat l’any 2023 que hagi aportat recursos per la difusió i conservació del patrimoni immaterial en l’àmbit de la dansa tradicional catalana.

A part d’aquests premis, en el mateix acte es farà entrega dels reconeixements als esbarts que compleixin aniversaris significatius l’any 2024:  25, 50, 75, 100 o 125 anys.

Els Esbarts membres de Federació l’Agrupament d’Esbarts Dansaires o de l’Obra de Ballet Popular podran presentar candidatures a qualsevol de les quatre modalitats abans del 31 de gener de 2024. Abans del 31 de març es faran públiques les candidatures finalistes.

En la presentació de la candidatura hauran d’exposar de forma raonada els mèrits que justifiquin l’atorgament del premi que hauran de ser valorats pel Jurat.

El Jurat serà nomenat per l’Obra del Ballet Popular i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i format per 5 persones  que no tinguin cap vinculació amb les entitats o persones proposades. Actuarà com a secretari un membre de la Junta de la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires o de l’Obra del Ballet Popular, sense dret a vot. 

El veredicte es donarà a conèixer el primer cap de setmana del mes de maig dins dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. Pel que fa a l’any 2024 serà el 4 de maig a Sabadell, al Teatre Principal de Sabadell al matí.

El Jurat podrà decidir sobre aquestes bases, segons els seus criteris que seran exposats en l’acte de lliurament de premis. El Jurat pot decidir deixar deserta alguna de les categories.

Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

La participació en aquests premis implica l’acceptació d’aquestes bases.