Col·laboració esbarts-escoles: L'Esbart Brugués de Gavà

Dimecres, 28 abril 2021
Breu recull de les conclusions extretes dels tallers de danses tradicionals a les escoles per part de l’esbart Brugués de Gavà.

L’esbart Brugués de Gavà va realitzar durant l’any 2010 uns tallers de dansa tradicional en els que participaven els i les mestres d’educació física i música de les escoles
públiques de Gavà i alguna de concertada. 
En aquests tallers s’impartien les danses del Patatuf i de la Tornaboda, danses de la nostra ciutat compartides amb la vila de Viladecans que es ballen el diumenge de carnestoltes.

L’any 2012 es va tornar a fer el taller, però amb els alumnes, en els horaris lectius d’educació física i/o música i l’any 2016 es va tornar a repetir també per als i les alumnes.
Gràcies a aquests tallers vàrem veure com el dia de carnestoltes els nens i nenes de Gavà s’afegien a ballar el Patatuf principalment en la tornada conjunta que es fa al final de
l’acte entre balladors i balladores i el públic assistent. En aquest punt va ser tot un èxit. 
D’altra banda com a conclusió negativa vam veure que un % d’aquests nens i nenes molt
baix, era el que acabava apuntant-se a l’esbart de manera habitual. En aquest punt no sabem si per una mala gestió per part nostre o bé per la falta d’interès en una població com Gavà cap a la cultura popular catalana en general.

Era intenció de l’esbart fer una altra ronda per les escoles durant el curs 2020-2021 que per raons òbvies finalment no hem pogut dur a terme. 
Esperem que en un futur pròxim puguem tornar a realitzar aquests tallers per fer més extensa la difusió d’aquestes danses en la nostra ciutat.
Aclarir que tant l’ajuntament com les escoles públiques sempre han estat molt proactives en aquest sentit. Més d’una escola ha aprofitat aquestes danses per ballarles en les seves jornades culturals que fan durant el mes d’abril.

Per últim volem aprofitar per comentar que des del nostre punt de vista cal fer una tasca molt gran entre els pares i/o mares d’aquests alumnes. És molt important que el nen o
nena aprengui les danses, però si no impliquem d’alguna manera a la família, queda amb això... una experiència realitzada a classe que moltes vegades les famílies no en són
conscients. Cal que aquests vegin que els nens/es ho passen bé fent aquesta activitat i que alhora és molt positiva pel que fa a la dansa i a la cultura popular.

Ens cal arribar a les famílies, però no sabem com. 
Esbart Brugués de Gavà
Si heu realitzat experiències similars a aquesta i ens envieu una crònica, la publicarem en el nostre butlletí.
Imatge aleatòria