Complir la Llei de Protecció de Dades, nova jornada formativa de l'Ens

Dissabte, 9 setembre 2017

Quina informació corporativa ha d’aparèixer publicada en la pàgina web de la nostra entitat? Com s’han de gestionar els correus electrònics? Què són els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició? Com han de ser destruïts els documents que contenen informació de caràcter personal? Són només algunes de les preguntes que es tractaran en la jornada formativa Llei de protecció de dades. Conceptes bàsics i principals novetats del reglament europeu, convocada el 21 de setembre (19:00h) per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català a la seva seu social (Carrer València 558, 6è 1è, Barcelona).
 
La consultora en protecció de dades Eva Cortès estructurarà la jornada formativa en dos blocs ben diferenciats. En el primer, exposarà les principals mesures que tota entitat ha de realitzar per complir amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Llei de Protecció de Dades. Entre altres aspectes, plantejarà de quina manera es poden obtenir les dades, quin ús en podem fer, com hem d’emmagatzemar-les, quins consentiments són necessaris per diferents casuístiques, o bé quins protocols de seguretat hem d’implementar. 
 
A continuació, Cortés exposarà les novetats que contempla el Reglament General de Protecció de Protecció de Dades. Es tracta del primer articulat sobre protecció de dades que es legisla a escala europea, i suposarà un replantejament de les polítiques dominants fins ara. La normativa, que serà d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018, es basarà en l’anomenat principi de “responsabilitat activa”. Les organitzacions, en altres paraules, no podran limitar-se a complir les obligacions exigides per la llei, sinó que hauran de determinar de manera explícita com aplicaran les mesures que preveu l’RGPD.
 
Aquesta divisió de la jornada formativa respon a la voluntat de satisfer els dubtes de tot tipus d’entitats, iniciades o no en la matèria. Josep Viana alerta que el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades és “una problemàtica no suficientment tractada en el sí del moviment  associaciatiu”. El compliment de les lleis sobre protecció de dades, apunta el president de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, no només és un imperatiu legal, sinó també “una oportunitat perquè les entitats transmetin una imatge rigorosa i seriosa”.
 
Les federacions adherides a l’Ens, (l’Agrupament d’Esbarts Dansaires ho és), així com les associacions que formen part d’aquestes (tots els esbarts associats a l’Agrupament), poden inscriure’s gratuïtament a la jornada formativa. Les entitats que no en formen part han de dipositar 40 € per matricular-se. Unes i altres han de demostrar el seu interès a participar-hi enviant un correu a info@ens.cat especificant el nom i cognom de les persones assistents. Ates l’aforament limitat de la seu social de l’Ens, s’atendran les inscripcions per ordre de confirmació. 

Imatge aleatòria