Concurs fotogràfic Dia Internacional de la Dansa 2016

Dimarts, 22 març 2016

 

Tema: Actes del Dia Internacional de la Dansa a Sabadell.

10 d’abril a les 11 del matí: Tallers de dansa a la plaça del Dr. Robert de Sabadell.

17 d’abril a 2/4 d’11 del matí: Trobada de Country de Sabadell/Memorial Pere Barriuso a la plaça de l’Argub de Sabadell.

17 d’abril a les 11 del matí: Mostra de Dansa a la plaça del Dr. Robert de Sabadell.

17 d’abril a 2/4 de 12 del matí: Audició de Sardanes a la plaça del Gas de Sabadell.

17 d’abril a les 5 de la tarda: Mostra de Dansa a la plaça del Dr. Robert de Sabadell.

Participants: Qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

Obres: Fins a 3 fotografies, en COLOR o BLANC I NEGRE. Inèdites.

Tècnica lliure, sobre suport fotogràfic.

Mides: Mida de la fotografia lliure, muntada necessàriament en un suport rígid o paspartú de 40x50 cm., en vertical o horitzontal.

Admissió: Hi haurà un jurat d’admissió que vetllarà pel compliment de les bases.

Drets: Gratuïts.

Enviaments lliures de despeses a: Càmera Club Sabadell C/ Sant Joan, 20 1er Pis 08202 Sabadell

També es pot lliurar presencialment a Càmera Club Sabadell de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre.

Cal indicar en el sobre “Concurs fotografia Dia Internacional de la Dansa 2016”.

Identificació: Escrivint en el dors de cada fotografia el seu títol i el nom, adreça, e-mail i telèfon de l’autor.

Els socis de l’A.F.T. hauran d’indicar també el número de soci.

Els socis de la F.C.F. hauran de fer constar el seu número i l’agrupació a la qual pertanyen.

Jurat: Estarà constituït per persones de reconeguda vàlua en l’àmbit fotogràfic i per la F.C.F.

Veredicte: Serà públic i el resultat inapel·lable.

Notes: L’autor serà l’únic responsable del contingut de l’obra.

Amb les obres presentades es realitzarà una exposició per a la divulgació cultural de la dansa i la fotografia.

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.

Les obres premiades restaran en poder de l’Esbart Sabadell Dansaire, que es reserva el dret de publicar-les lliurement, fent constar el nom de l’autor.

L’Esbart Sabadell Dansaire posarà la màxima cura en la conservació de les obres i no es farà responsable de cap deteriorament o pèrdua, havent de ser lliurades perfectament embalades.

La participació en aquest concurs comporta la total acceptació de les presents bases.

Qualsevol cas no previst en elles, serà resolt per l’entitat organitzadora.

Les fotos participants no poden haver estat premiades a cap altre concurs.

Aquest concurs és puntuable per a l'obtenció de les distincions AFCF, EFCF i MFCF per als membres de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2016-19.

PREMIS

Primer premi: Trofeu “DID 2016” i 150 €.

Segon premi: Trofeu “DID 2016” i 100 €.

Tercer premi: Trofeu “DID 2016” i 50 €.

CALENDARI

Termini d’admissió d’obres: 31 de maig de 2016.

Veredicte públic: dijous 9 de juny a la seu de Càmera Club Sabadell a partir de les 7 de la tarda.

Premis i Exposició d’obres: a determinar.

Devolució de les obres: a determinar un cop acabada l’exposició.