Convocatòria Beques Generalitat de Catalunya

Dimecres, 4 abril 2018

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per a incentivar la contractació en règim de pràctiques en la següent línia:

-Revisió i tractatament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular.

S'han posat a concurs tres beques d'aquesta línia. Podeu presentar la vostra candidatura entre el 3 i el 17 d'abril a http://cultura.gencat.cat/ca/tramits

Les beques responen a les següents característiques

Durada màxima: 7 mesos

Horari laboral màxim: 35 hores (horari de permanència obligada, de 08:00h a 15:00h)

Import màxim: 1.250,00€ mensuals

Més info: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7590/1667978.pdf