COVID-19 i represa de les activitats

Divendres, 27 agost 2021

La pandèmia ocasionada pel virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha trasbalsat les activitats de cultura popular i tradicional i de totes les associacions culturals del sector.

Per mirar de mitigar els efectes d'aquesta pandèmia, el Departament de Cultura, i al seu torn la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, estan treballant per oferir el màxim recolzament a les entitats per tal que puguin mantenir part de les seves activitats, així com ajuts per compensar les pèrdues pel cessament de les mateixes. 

En aquesta pàgina es recullen les mesures que pren la Generalitat per donar cobertura a l'activitat de l'associacionisme cultural així com altres informacions que afectin directament al sector.

Interessant de consultar les "preguntes freqüents", Molt aclaridor.