Des del Consell de l'Agrupament

Dimecres, 1 agost 2018

Volem aprofitar aquest Punt Informatiu de l'agost per comentar-vos alguns dels temes en que estem treballant des del Consell.

Trobada per demarcacions amb els esbarts

Volem celebrar unes trobades per demarcacions (Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona) amb tots els esbart (de l'Agrupament o que s'hi vulguin afegir). El motiu és oder parlar amb tots els esbarts de quines són les prinicpals dificultats en que es trobem els esbarts i com, des de l'Agrupament, podem donar un cop de mà. També el de copsar les principals demandes a fer a les diferents administracions, doncs l'Agrupament sovint és un interlocutor que pot influir en aquestes administracions.

Us demanem que, en la mesura del possible, assistiu a aquestes trobades.

Pas d'Associació a Federació

Actualment l'Agrupament és una associació i creiem que la forma idònia de l'Agrupament hauria de ser el de federació. Per això estem estudiant uns nous estatatust que us presentarem en una propera assemblea extraordinària.

Curs per a mestres de grups infantils

A primers d'aquest any ja vam fer un curs per a mestres de grups infantils. Hi van assistir 24 dansaires i la valoració final va ser molt positiva. Estem treballant per poder-lo repetir (millorant-lo a partir de la revisió feta) durant el curs 2018-19. Rebreu la informació oportuna.

El Punt Informatiu

Us haureu adonat que, darrerament, el Punt Informatiu us arriba dos cops al mes. Això permet que l'agenda estigui més actuañitzada. Les notícies que presenta el Punt Informatiu són les que han aparegut al web al darrer mes. Per això en veieu de repetides en dos Punts Informatius. L'agenda també pot repetir actes, doncs publiquem que del mes i mig següent