Enquesta Panoràmic

Divendres, 13 octubre 2017

A la darrera reunió del Consell de Cultura, del que forma part l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, la Directora General de Cultura popular i Associacionisme ens va demanar que us féssim arribar el prec de col·laborar en l’enquesta que està realitzant PANORÀMIC

Que és el Panoràmic?

El panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

Els objectius del panoràmic són:

  • Fer visible l’impacte real de les organitzacions
  • El Panoràmic vol ajudar a fer possible una visió global de la tasca que realitzen les organitzacions des del treball en xarxa i col·laboratiu de les diferents entitats que hi participen.
  • Ajudar a fer créixer les organitzacions.
  • La participació en el panoràmic ajuda a les entitats i organitzacions, així com a tot el seu conjunt a millorar en visibilitat i qualitat
  • Crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions.
  • Formar part del panoràmic fa créixer la comunitat del sector i reforça el treball en xarxa de les organitzacions. 
  • Generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom
  • El Panoràmic treballa per fer possible una base de dades que reflecteixi la realitat i l’abast real de les organitzacions que s’actualitza anualment. El projecte garanteix que les dades de cada organització seran privades i només es faran públiques les dades agregades, és a dir, dades de conjunt que són anònimes.
  • Millorar la transparència de les organitzacions

Trobareu l’enquesta en el següent enllaç:

Enquesta Panoràmic