Esbarts als ateneus

Dijous, 29 juliol 2021

Us presentem el projecte que hem elaborat conjuntament l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i la Federació d'Ateneus de Catalunya.

1.Descripció del projecte:

Aquest és un projecte conjunt de la Federació d’Ateneus de Catalunya i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires per la promoció de la dansa tradicional als ateneus. Per una banda, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya. Actualment agrupa al voltant de 180 entitats, fent de pont entre les entitats i les administracions i programa activitats de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals d’arreu del país. Per l’altra, la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires la formen 115 entitats associades, a banda dels membres que ho són a títol individual, respectant totalment la personalitat, tendència, filosofia i objectius particulars de cadascun dels Esbarts agrupats i coordina les necessitats, les inquietuds i els anhels de tots, amb l’objectiu d’ésser útil als Esbarts i a la gent que els componen, i sobretot, reforçar la tasca que ells fan per tal de dignificar i divulgar la dansa catalana.

Amb les nostres tasques respectives i de forma conjunta, les dues entitats volem contribuir a reforçar els esbarts i grups de dansa del nostre país, així com els espais culturals programadors com els ateneus, després de la pandèmia. D’aquesta manera enfortim dos col·lectius a la vegada que teixirem un recorregut de futur i oportunitats per ambdós col·lectius.

2. Objectius:

Seguint els objectius exposats al Pla d’Impuls de la Dansa d’Arrel Tradicional (Abril 2021) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els objectius d’aquest projecte conjunt són:

Generals:

-          Estimular la participació i la creació a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.

-          Promoure el circuit i l’exhibició de propostes artístiques d’esbarts i grups de dansa d’arrel.

 

Específics:

-          Afavorir el circuit i l’exhibició de propostes artístiques als programadors amb atenció especial als ateneus.

-          Creació d’un espai de diàleg entre esbarts i els ateneus com a programadors.

-          Acompanyar als esbarts per l’elaboració de la proposta artística.

-          Acompanyar als ateneus per fomentar la programació als seus barris i municipis.

 

3. Metodologia:

Durant l’any 2022 la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires organitzarem conjuntament un cicle d’actuacions de grups d’esbarts a diferents teatres d’ateneus d’arreu de Catalunya

En una primera fase es seleccionaran un nombre determinat d’ esbarts de tota Catalunya per al projecte, intentant garantir al màxim la diversitat territorial i de disciplines. Cada colla de dansa actuarà en la seva zona d’influència.

Una vegada seleccionades les colles que participaran a la programació, es contactarà amb els ateneus de les seves respectives zones territorials, per tal de garantir el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats culturals d’un mateix entorn. Es farà una borsa de tots aquells ateneus interessats en participar del cicle de programació

Intentarem buscar fórmules per ajudar econòmicament aquests projectes.

Calendari

  • Al setembre: demanarem quins són els esbarts interessats en participar d’aquesta proposta. Amb ells farem una trobada virtual per explicar amb més detall la proposta i aclarir possibles dubtes.
  • Durant la Fira de Mediterrània de Manresa: farem una trobada per explicar com s’han de presentar les propostes, com fer un bon dossier de l’espectacle per a que sigui atractiu pels programadors.
  • Durant l’octubre: ens haureu d’enviar la vostra proposta d’actuació. Aquest proposta s’hauria de podria realitzar l’any 2022, des de febrer a desembre, en funció de la vostra disponibilitat i possibilitat de tenir-la a punt.
  • Al mes de novembre: farem arribar totes les propostes a la xarxa d’ateneus.
  • Al gener: els ateneus triaran, en funció de les dates en que pugueu presentar la vostra actuació, quines actuacions volen contractar.
  • Entre el febrer i el desembre: es realitzarien les actuacions contractades.

El catxet de l’actuació hauria d’estar al voltant dels 600-700€. Estem pensant en actuacions en ateneus propers al vostre esbart i que no demanin un despesa important en desplaçament.

No esperem que cada esbart pugui fer moltes actuacions, però sí que siguin molts els esbarts que puguin fer una o dues actuacions dins d’aquesta proposta.