Fòrum d'educació i cultura popular

Divendres, 2 juny 2017

FÒRUM D’EDUCACIÓ I CULTURA POPULAR

Recreació dels valors de la cultura popular al sistema educatiu en xarxa amb la societat.

 • El Fòrum d’Educació i Cultura Popular neix per centrar criteris i revisar el discurs sobre cultura popular i educació.
 • Per això s’hi afegiran aspectes actuals, com ara la interculturalitat, la interreligiositat i el gènere.
 • El projecte també parteix d’un concepte d’educació en un sentit ampli, que inclou l’educació formal, informal i no formal, i la cultura popular entesa més enllà de la festa.
 • Vol crear un espai de debat, aprenentatge i intercanvi d’idees que aplegui experiències de tots els territoris de parla catalana.
 • S’organitza entorn d’un comitè científic format per experts d’àmbits molt diversos: mestres, pedagogs, antropòlegs, experts en cultura popular, sociòlegs, formadors de mestres...
 • S’activarà un procés participatiu obert a professionals de l’educació, centres educatius i de lleure, AMPA, esplais...
 • Les propostes del fòrum es faran públiques en les segones jornades de Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Cultural Immaterial, que es faran el mes de gener del 2018 a Barcelona.

- El Fòrum d’Educació i Cultura Popular vol reconèixer el paper de la cultura popular en l’àmbit educatiu i difondre les experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc. que es duen a terme en tots els nivells educatius dels territoris de parla catalana.

El fòrum pretén ser un espai de debat, d’aprenentatge i d’intercanvi per a centrar criteris i revisar el discurs teòric sobre la cultura popular en l’educació, tenint en compte aspectes d’interculturalitat, interreligiositat i gènere. També parteix d’un concepte d’educació en un sentit ampli, que inclou l’educació formal, informal i no formal, i la cultura popular entesa més enllà de la festa.

El fòrum començarà enguany, amb l’elaboració d’unes primeres ponències a partir de les aportacions del comitè científic i els experts. Durant el mes de gener del 2018, en les segones jornades de Som Cultura Popular que es farà a Barcelona, s’obrirà un procés participatiu per a enriquir i completar les conclusions de treball i elaborar els documents definitius. Aquest procés estarà obert a professionals de l’educació, gestors culturals, antropòlegs, sociòlegs, associacions, AMPA, esplais, ajuntaments, centres d’interpretació, museus, mitjans de comunicació i públic interessat.

El comitè impulsor del fòrum és format per l’Ajuntament de Barcelona (ICUB), el Departament de Cultura (Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals), el Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona, la Direcció General d’Afers Religiosos, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, la Federació de Renovació de Moviment Pedagògics, la FAPAC, la Direcció General de Joventut, l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Associacionisme Cultural, el Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres (MIF),  la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Barcelona.

OBJECTIUS

 • Difondre experiències de referència i bones pràctiques sobre la cultura popular en el món educatiu.
 • Crear debat sobre aquest àmbit i elaborar un discurs actual sobre la cultura popular en el món educatiu.
 • Posar en contacte persones i projectes que tractin d'aspectes de la cultura popular en el sistema educatiu.
 • Identificar professionals, associacions, ajuntaments, etc. que treballin en la transmissió, formació i edició de material didàctic vinculat a la cultura popular.
 • Recollir i difondre propostes de contingut i metodologia que sorgeixin en el procés participatiu i durant la celebració del fòrum.

AGENTS

En el fòrum, hi participen diversos agents, en un procés volgudament coral.

El Comitè Impulsor, que representa les institucions, defineix els objectius i línies de treball i proposa la composició dels comitès i comissions.

El Comitè Organitzador i Tècnic, que s’encarrega de l’elaboració d’un document base de partida, la coordinació, la dinamització, la recollida de les propostes dels experts i les que provinguin del procés participatiu. També defineix les ponències i garanteix la qualitat i la utilitat de la documentació que s’elabori, a més de la proposta d’accions formatives i de creació de materials que sorgeixin.

El Comitè Científic, que proposa ponències marc i ponents, fa de relator o moderador dels debats i impulsa el procés participatiu. En són membres (ara com ara, se n’hi afegiran més):

 • Imma Pujol. Mestra. Confederació Sardanista de Catalunya.
 • Amadeu Carbó. Especialista en cultura popular.
 • Dora Rodríguez. Mestra. ‘Gegants a l’Escola’. Comissió educativa de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
 • Pep Fornés. Antropòleg, mestre i director del Museu Etnològic de Barcelona.
 • Marta Rovira. Sociòloga. Experta en associacionisme i interculturalitat.
 • Quim Serra. UAB. Director i escenògraf de la Factoria Mascaró.
 • Víctor Baroja. UVic. Mestre. Federació de Jocs Tradicionals.
 • Agustí Iglesias. Direcció General d’Afers Religiosos.
 • Dolores Juliano. Antropòloga.
 • Jordi Juanico. Pedagog, educador i mestre. President dels Minyons de Terrassa.
 • M. Antònia Pujol. UB. Mestra i professora a l’AMTP
 • Albert Casals. UAB. Vicedegà de pràctiques i secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació. Especialista en cant improvisat.
 • Mercè Gisbert. URV. Membre del CoNCA.
 • Xavier Úcar. UAB. Especialista en animació sociocultural.
 • Jaume Trilla. UB. Especialista en educació no formal.
 • Maria Antònia Guardiet. Mestra. Vinculada al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
 • Jaume Ayats, director del Museu de la Música
 • Joana Ferrer. Cap del Servei d’Orientació i Serveis Educatius, Departament d’Ensenyament.
 • Maria Andreu. Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especials (Música), Departament d’Ensenyament.
 • Sílvia Borrell. Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especials (Dansa), Departament d’Ensenyament.
 • Jordi Homar. Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especials (Arts Plàstiques), Departament d’Ensenyament.
 • Rosa Canela. Antropòloga. Comitè Organitzador.
 • Noèlia Sanz. Servei de Cultura Popular, ICUB.
 • Jordi Puig. Sociòleg. Comitè Organitzador.
 • Ramon Serinyà. Professor. Comitè Organitzador
 • Jordi Quintana. Pedagog. Comitè Organitzador.

Els experts, que poden ser genèrics o temàtics, han d’elaborar o encarregar els documents de les línies temàtiques i d’acció.

En el procés participatiu, hi confluiran diverses accions. Una d’important serà la recollida formalitzada d’accions concretes, accions consolidades, experiències, activitats, etc., de professionals de l’educació, centres educatius i de lleure, AMPA, etc., que permetin d'il·lustrar, difondre i servir de model de bones pràctiques d’integració educativa de la cultura popular i les festes. D’una altra banda, durant les jornades del Som Cultura Popular 2018, els agents convocats podran fer les aportacions que creguin convenients als documents presentats.

 

 • Un de caràcter genèric, amb funció de marc de referència per a determinar quina visió de cultura popular correspon al segle XXI, de quina manera s'ha d'enfocar en l’educació, amb quins valors propis i integrats, etc.
 • Un altre que abordaria quins continguts es proposa que es recreïn i vivenciïn als diversos nivells del sistema educatiu.
 • El tercer, que faria propostes concretes d’integració festiva i curricular dels continguts dissenyats per a cada nivell del sistema educatiu (primària, secundària, formació inicial i permanent de mestres, etc.).