Hi ha assetjament sexual en els esbarts?

Divendres, 28 juny 2019

La sensibilitat envers l’eliminació de l’assetjament sexual en qualsevol àmbit, sortosament, s’ha incrementat. Tots som molt més sensibles a aquesta problemàtica. Una problemàtica que, qui la pateix, poques vegades s’atreveix a fer-la pública, a denunciar-la.

Hi ha comportaments, actituds, que per algú poden ser normals, però que poden ser molestos per altres. Sovint aquestes altres prefereixen callar, en part, per no ser mal vistes, per no ser considerades de forma poc positiva.

En el dia a dia dels esbarts es poden donar situacions que per algú siguin molestes. No estem dient que es produeixin. Només que és possible que es puguin produir.

Ens agradaria detectar si això passa. Primer pas per poder-les evitar.

Per això us demanem que feu arribar a tots els balladors i balladores del vostre esbart l’enllaç al següent qüestionari. Un qüestionari totalment anònim.

Insistim: la nostra intenció és detectar si dins dels esbarts es produeixen situacions que poden ser incòmodes o molestes, especialment per les balladores. Del resultat d’aquesta enquesta, que farem arribar a tots els esbarts, cadascú en traurà les seves conclusions i, si és el cas, prendrà les mesures que consideri més adient.

 

Enquesta