Les bases de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic

Dimarts, 16 febrer 2016

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de 17 de gener en que s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

Bases generals

Bases específiques

 

 

Imatge aleatòria