L'ESBART MANRESÀ PREPARA EL SEU CENTENARI

Dimecres, 24 abril 2024

Convoca un concurs per la creació d'un logotip i el cartell commemoratius del centenari de l'entitat, que se celebrarà l'any 2009

L'entitat manresana ja prepara el centenari que se celebrarà al llarg de l'any 2009 amb diversos actes commemoratius

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 7 d'abril de 2008

El concurs és patrocinat per l'Ajuntament de Manresa i Reale Assegurances

L'any 2009 s'acompleix el centenari de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Per celebrar aquest esdeveniment es convoca un concurs per al LOGOTIP del centenari i CARTELL representatius de tots els actes que se celebrin amb motiu d'aquesta efemèride.

Les bases del concurs

1. L'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, amb motiu de la celebració del seu 100 aniversari l'any 2009, convoca un concurs per a l'elaboració d'un logotip i un cartell inèdits, que intenti transmetre una imatge lligada a allò que representa l'entitat.

2. Hi pot participar qualsevol persona a partir dels 16 anys d'edat.

3. Cada participant pot presentar-se a la modalitat de concurs de logotip i cartell de forma separada; i podrà presentar un màxim de 2 propostes per modalitat.

4. La propietat de les obres guanyadores i tots els seus drets inherents seran exclusivament de l'entitat, que els podrà utilitzar de forma immediata a la seva elecció i en podrà fer qualsevol tipus d'ús tant en suport paper com en suport digital, adaptant-los a les necessitats de difusió del centenari.

5. Cadascuna de les propostes, en el moment de ser lliurades, hauran d'anar necessàriament identificades amb un lema. En un sobre tancat amb el lema hi hauran de constar totes les dades personals de l'autor: el nom, cognoms, adreça, telèfon i, si es vol, l'adreça de correu electrònic.

6. Les propostes s'han de fer arribar a la secretaria de l'Agrupació Cultural del Bages (c. Talamanca, núm. 15, baixos de Manresa. Tel. 93 872 49 26). L'horari és de dilluns a divendres de 20 a 22 hores. No es retornarà cap obra presentada, i l'entitat es reserva el dret d'exposar-les.

7. El termini de presentació finalitzarà el 7 d'abril de 2008.

8. Es formarà un Jurat qualificador format per 5 persones designades per l'entitat: un representant de l'Ajunta-ment de Manresa, un del Cercle Artístic de Manresa, un  de l'Escola d'Art de Manresa, un de Reale i un de l'Esbart Manresà.

9. El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació abans de trenta dies a partir de la data límit de presentació dels treballs.

10. El Jurat es reserva el dret de modificar qualsevol punt no previst en aquestes bases.


El logotip

1a. El logotip s'haurà de poder imprimir en quadricromia i haurà de contenir les paraules "Esbart Manresà" i un símbol al·legòric del centenari.

2a. El logotip s'haurà de presentar imprès en un suport semi-rígid o rígid a mida DINA4 i en la seva versió color i blanc i negre. La proposta guanyadora s'haurà de lliurar en format informàtic i la imatge haurà de ser vectoritzada.

3a. Hi haurà un sol premi de 400 euros pel logotip guanyador.


El cartell

1b. El cartell s'haurà de poder imprimir en quadricromia. Ha de ser una imatge que permeti ser adaptada a diverses mides i en què es puguin anar incloent els textos dels diversos actes.

2b. Hi ha de constar el següent text: "Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. 1909-2009. Cent anys de dansa". També s'ha de preveure que s'haurà de reservar un espai per incloure-hi el logotip commemoratiu.

3b. La proposta s'haurà de presentar a color sobre suport rígid en mida DINA3 (297x420mm.), tot i que l'original en suport informàtic ha de ser creat a mida DINA2 i a alta resolució (300 pixels per polsada o bé en format vectoritzat).

4b. Hi haurà un sol premi de 600 euros pel cartell guanyador.

Les bases del concurs es poden trobar també al blog del centenari de l'Esbart Manresà www.esbartmanresa100.blogspot.com o bé demanant-les al correu electrònic a esbartmanresa100@gmail.com. També podeu trobar informació sobre l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages al web www.agrupacioculturalbages.org

 Per a més informació:

Premsa Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages

Ferran Esquirol

Mòbil 650.59.58.28

esbartmanresa100@gmail.com