musiques@esbarts.cat

Dimecres, 7 agost 2019

musiques@esbarts.cat és el correu electrònic que hem habilitat per a tots aquells que necessiteu que l'Agrupament us faciliti alguna música o alguna partitura. D'aquesta manera intentarem ser més àgil i més precisos en el material que us passem.
Sempre que ens demaneu una música o una partitura seria interessant que ens facilitéssiu el nom complert de la dansa o els possibles noms. També l'autor de l'arranjament que necessiteu (si ho sabeu). Afegir una gravació, encara que sigui de mala qualitat, facilita identificar exactament quina és la dansaa que us referiu.
Finalment recordar que aquest és un servei exclusiu als esbarts membres de l'Agrupament.

Imatge aleatòria