Nou Consell Directiu de l'Agrupament

Dissabte, 1 juny 2019

En la darrera Assemblea va ser elegit el nou Consell Directiu. Combina continuitat amb l'anterior Consell amb noves incorporacions. Queda format per:

Carles Masjuan Domingo, President

Joan Ramon Bernardo Mañé, Vicepresident

Jordi González Carbó, Secretari

Jaume Díaz Codina, Tresorer

Joan Manel Bataller Rosa, Vocal

Joan Gómez Soriano, Vocal

Carles Solanich Sans, Vocal

Jordi Sucarrats Prats, Vocal

Tots ells estan a la vostra disposició pel que cregueu oportú.

Imatge aleatòria