Paritat en la programació cultural

Dimecres, 20 març 2019

Una guia ofereix recomanacions positives per assolir la paritat en la programació cultural

Fa uns mesos l’‘Informe sobre la programació cultural 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva de gènere’, aportava dades reveladores de l’existència d’un clar desequilibri de gènere en les activitats programades i les estructures organitzatives dels equipaments culturals de la nostra ciutat. Per abordar aquesta situació i oferir recomanacions per a la millora s’acaba de presentar la guia ‘Compta amb nosaltres! Bones pràctiques per a una programació cultural paritària’.

Pensem que aquest document pot ser del vostre interès perquè ofereix un seguit de recomanacions positives per assolir la paritat en la programació cultural, en l’estructura organitzativa dels ens que la promouen i també per visibilitzar el paper de la dona. La guia s’estructura al voltant de quatre eixos que aborden temes tan variats com ara accions per feminitzar les juntes directives, fer servir llenguatge no sexista en la comunicació, vetllar per la paritat en els jurats, crear comissions d’igualtat, aplicar perspectives de gènere, fixar-se objectius de quotes paritàries...

Descarregue-vos la guia

Imatge aleatòria