Qualificació professional: Dinamització de Danses d’Arrel Tradicional Catalana

Dimecres, 14 febrer 2024

Promogut per la Federació Agrupament d'Esbarts Dansaires l'any 2022 es van iniciar les converses i tràmits prop del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya del que volia ser, a més d'una nova professió, l'espai de formació reglada per estudis de dansa d'arrel tradicional catalana.
Des del Departament es va considerar que s'havia de començar per un grau de formació professional que permetés els graduats i graduades desenvolupar l'activitat de dinamitzar grups de dansa, a la vegada que donar suport en esdeveniments, activitats, ballades i aplecs sota supervisió.
El juliol de 2022 es començà a definir el que seria la qualificació professional de dinamització de danses. El primer pas era saber que implica aquesta nova professió.
Una comissió encapçalada per l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha estat l'encarregada de definir la qualificació professional. La comissió ha estat integrada per tres persones, nomenades des de l'Agrupament d'Esbarts, en actiu i de vàlua contrastada dins de l'ensenyament de la dansa d'arrel tradicional, més una persona del
Departament d'Educació, la responsable d'ensenyaments de Dansa i Arts Escèniques.
Amb dues reunions mensuals es va aconseguir definir que havia de comportar i posteriorment conèixer el professional de la dinamització. Acabada aquesta fase, l'extens document va ser contrastat per persones, institucions i entitats relacionades amb la dansa per tal què aportessin millores, a més que evitessin possibles conflictes de competències amb altres àmbits professionals.
La fase de contrast va tancar-se el 31 de març de 2023, començant la segona fase, la de definició del títol. Aprovada la qualificació i pendent de ser publicada al DOGC, en data el maig de 2023 es va començar a treballar amb ladefinició del nou títol a partir de la qualificació professional.
La publicació al DOG que dona accés a la categoria professional es va realitzar i comunicar públicament al setembre de 2023: Dinamització de danses d'arrel tradicional catalana (codi AA_1-942_2), que es pot consultar a la web de l'Agència FPCAT.
Una comissió integrada únicament pel Departament d'Educació i les tres persones que ja hi havien treballat com especialistes han estat treballant en l'adequació dels futurs estudis segons les pautes que defineix la qualificació.
Està previst que el febrer de 2024 quedi tancada la definició del títol. Quedarà encara una tercera fase que consistirà a crear el projecte de grau a partir del currículum que definirà el títol.
Joan Gómez Soriano
Agrupament d'Esbarts Dansaires
Gener de 2024