Relació esbarts-escoles: Esbart de Mollet

Dissabte, 5 març 2022

EXPERIÈNCIES DE L’ESBART DE MOLLET AMB LES ESCOLES

Les experiències de l’Esbart de Mollet amb  les escoles del municipi han tingut un caràcter puntual. Les detallem breument.

EL BALL DEL BARRALÓ

Des de l’any 2004, l’esbart participa en l’espectacle de l’arribada d’en Carnestoltes de la ciutat amb una sèrie de coreografies festives, de la que destaca i en dona nom el Ball del Barraló. 

En el ritual del Carnaval molletà el personatge d’en Carnestoltes passa per cada escola durant la setmana. L’acompanyen en Pep Callao i uns músics i s’organitza a cada centre una microfesta carnavalesca d’uns 30 minuts.

El curs 2012-2013 a una escola la seva mestra de música va ensenyar el Ball del Barraló a tots els grups i des d’aquell Carnaval s’ha incorporat com activitat central.

El curs 2014-2015 l’esbart va proposar integrar el Ball del Barraló a les petites festes escolars de la setmana de Carnaval.  Es va informar a l’Ajuntament, a en Pep Callao, a les direccions i als mestres de música dels centres i es va convocar a aquests darrers a dues o tres sessions formatives. Es va practicar la dansa i la forma d’adaptar-la a diferents nivells d’edat i se’ls va facilitar la música enregistrada.

Amb la complicitat d’en Pep Callao el Barraló es balla a la majoria d’escoles d’infantil i primària, per Carnaval i esporàdicament en altres moments festius. Aquest Carnaval 2021, sense la comitiva d’en Callao molts centres han mantingut el seu Barraló particular.

TALLER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN

En una ocasió en que una membre de l’esbart era monitora de les activitats extraescolars del Pla Educatiu d’Entorn, amb la complicitat del director del centre, es va organitzar un taller de dansa tradicional amb part del programa formatiu del nostre esbart infantil. L’activitat va durar un sol curs i en una única escola.  Tampoc era l’objectiu, però, l’experiència no va aportar cap alta al nostre esbart.

TALLERS I ACTUACIONS A ESCOLES

En alguna vegada s’ha organitzat un taller de dansa o alguna actuació en ocasió de festes de final de curs o d’altres de pròpies de diverses escoles.

ACTIVITAT FORA DE L’ÀMBIT ESCOLAR

Cap a finals de cursos dels anys 2017, 2018 i 2019 vam organitzar un assaig obert al que els infants i adolescents del nostre esbart convidaven amics o companys a gaudir ballant, amb un èxit relatiu i alguna incorporació pel curs següent. El 2020, per raons evidents, es va suspendre.


Si el vostre esbart ha realitzat alguna activitat amb la col·laboració d'escoles de primària o de secundària, ens agradaria que ens les expliquessiu a través del Punt Informatiu. Ens les podeu fer arribar a agrupament@esbarts.cat


Imatge aleatòria