SEMINARI "DE L'APLEC SARDANISTA AL SÒNAR : LA CULTURA POPULAR CATALANA AVUI", 13 DE DESEMBRE A BARCELONA.

Dimarts, 3 octubre 2023

Organitzat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Auditori del MACBA, Pl. Àngels, 1. Barcelona

Programa
9:30-10h
Obertura del seminari a càrrec
del Conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Hble. Sr. Joan
Manuel Tresserras.
10-11h
Conferència inaugural: La cultura
popular catalana entre els segles
xıx i xx, a càrrec del senyor Josep
Termes, historiador.
11-11:30h
Pausa – cafè
11:30-13h
Què hem d’entendre avui per cultura
popular catalana. Ponents: Salvador
Cardús, Josep Fontana, Lluís Calvo.
Moderador: Ramon Fontdevila
13:30-15:30h
Dinar
15:30-17h
Del resistencialisme a la globalització.
Reptes de futur de la cultura popular
i tradicional catalana. Ponents: Agustí
Colomines, Josefina Roma, Josep
Martí, Ferran Sáez. Moderador:
Sebastià Alzamora
17-17:30h
Conferència de clausura: Cultura i
cultures a la Catalunya del xxı, a càrrec
del senyor Josep Gifreu, Catedràtic de
Periodisme i Comunicació Audiovisual
de l’UPF.
17:30h-18h
Intervenció final i presentació del
primer número de la revista Cultura
a càrrec del Conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Hble. Sr.
Joan Manuel Tresserras

Inscripcions: Beatriu Cajal. Tel. 933162700 ext. 8405.
Imatge aleatòria