Sobre l'assatjament sexual als esbarts

Diumenge, 14 juliol 2019

En el número anterior us presentàvem l'enquesta que estem fent des de l'Agrupament per intentar esbrinar si dins dels esbarts es produeixen accions que poden molestar algú des del punt de vista de l'assatjament sexual. Em rebut força respostes, però sí volem que l'enquesta pugui tenir un cert valor representatiu necessitem moltes més respostes. Aquí us passem un enllaç a la presentació de l'enquesta i a l'enquesta mateixa amb el prec que la feu arribar a tots els membres d'esbart que coneixeu. Creiem que la millor manera és enviar aquest enllaç per correu electrònic.

Enquesta