Sol·licitar subvencions

Diumenge, 15 octubre 2017

Entre altres punts, la darrera reunió del Consell de l'Associacionisme Cultural va tractar la tramitació de les subvencions que executen les federacions. Des de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural van emplaçar-nos a ser més curosos en la sol·licitud i justificació de les mateixes. Això significa, a explicar més detalladament quines són les iniciatives que volem finançar amb la subvenció i com s'han destinat els recursos atorgats.

És important, es va destacar, que en les memòries s'expliquin millor les accions que volem dur a terme, amb la suficient extensió dels projectes presentats, no estalviant conceptes i desenvolupant amplament les propostes. També, les explicacions dels desplaçaments a realitzar - cas que opteu per aquesta línia de subvenció - han de ser suficientment clares per a prendre les mesures avaluadores amb una bona base de coneixement.

Us adjuntem un article de l'Ens de l'Associacionisme Cultural que inclou informació sobre les subvencions a que podem tenir excès.

Imatge aleatòria