Subvenció contractació en pràtiques

Divendres, 2 setembre 2016

El dia  4 d’agost s’han publicat al DOGC l’Ordre i la convocatòria de les subvencions per incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, adreçades als ajuntaments i a les entitat sense finalitat de lucre.

 

BASES: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524098.pdf

CONVOCATÒRIA: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524246.pdf

 

Aquests ajuts- promoguts i impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya- van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin entre 18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals durant 6 mesos en entitats sen finalitat de lucre.

 

Us recordem algunes de les claus del programa d’ajuts:

  • El termini per presentar la sol·licitud està obert entre el 4 d’agost i el 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
  • Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de petició de la sol·licitud.
  • Les entitats han de cercar i seleccionar els/s joves que compleixen aquest requisits i un cop concedida la subvenció, contractar-los. Les persones joves s’han d’inscriure prèviament al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  
  • Els serveis professionals en pràctiques han de començar, com a molt tard, el 15 de novembre de 2016.
  • La justificació dels ajuts opera per un sistema de mòduls, on cada contracte laboral en pràctiques està valorat en 11.000€

 

Adjunt a aquest correu, disposeu d’una presentació resumida dels requisits, condicions i terminis que cal tenir en compte per  acollir-se a aquesta subvenció, elaborat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Dept. Treball, Afers Social i Famílies, amb l’objectiu de facilitar la lectura dels requisits de la convocatòria.