Subvenció obres de restauració i conservació

Divendres, 2 setembre 2016

Us adjunto les bases específiques de subvencions per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals, i l’Acord de Govern que ho autoritza.

Les esmentades bases exposen detalladament quines són les condicions per a accedir a aquests ajuts:

  • Objecte
  • Beneficiaris
  • Requisits per a accedir, condicions i incompatibilitats
  • Quantia de la subvenció
  • Despeses subvencionables
  • Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
  • Criteris de valoració
  • I altres......

 

Com podreu llegir amb detall, només poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya.

 

Està previst que la convocatòria es publiqui en el DOGC al voltant del 12 de setembre, la qual indicarà quin és el  termini  per a presentar la sol·licitud.