Subvencions 2018

Divendres, 23 febrer 2018

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural a publicat es bases per a la concessió de subvencions per l'any 2018:

Avui han sortit al DOGC les bases específiques de les següents línies de subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic:

1. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

2. Federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

3. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

4. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

6. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

7. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Termini de presentació: 19 de març

Enllaç al DOGC

Imatge aleatòria