Subvencions de la Direcció General de Cultura Popular

Dilluns, 27 març 2017

Avui han estat publicades al DOGC les bases específiques  i la convocatòria  de les subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

Els períodes per presentar les sol·licituds són:

a) Del 28 de març al 10 d'abril de 2017 per a les línies de subvenció següents:

1. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

2. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

b) De l'11 d'abril al 27 d'abril de 2017 per a les línies de subvenció següents:

1. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

2. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

3. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme.

c) Del 18 d'abril al 2 de maig de 2017 per a la línia d'activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

d) Del 6 de juny al 19 de juny de 2017 per a la línia d'activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

e) Del 4 de juliol al 17 de juliol de 2017 per a la línia de desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Enguany cal destacar la introducció d’un nou criteri de valoració en les línies d’ajuts a federacions i activitats culturals que pretén reconèixer les accions d’inclusió social portades a terme pels sol·licitants.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç