Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional

Dijous, 17 juny 2021

Departament de Cultura

Subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d’associacions i fundacions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional

Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l'adequació d'equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya, de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

A qui va dirigit?

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d'equipaments culturals dins el territori de Catalunya i que puguin portar a terme les actuacions esmentades més amunt.

No poden optar a aquestes subvencions:

Les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut