Subvencions de suport a la internacionalització de l'àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024

Dilluns, 13 maig 2024

El Departament d'Acció Exterior i la Unió Europea ha convocat Subvencions de suport a la internacionalització de l'àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024.

Termini de presentació de sol·licituds: 13 de maig

Entitats beneficiàries: Organitzacions privades sense ànim de lucre

Línies:

1) Activitats de promoció organitzades fora de Catalunya.

2) Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya.

Despeses subvencionables:

Han d'estar compreses entre l'1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Trobareu tota la informació a: https://exteriors.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-de-suport-a-la-internacionalitzacio-dentitats-catalanes-en-lambit-de-laccio-exterior-de-la-Generalitat?moda=1