Subvencions per a despeses estructurals

Dijous, 17 juny 2021

Departament de Cultura

Subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l'activitat per la COVID-19

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A qui va dirigit?

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l'àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut