Subvencions per desplaçaments fora de Catalunya

Divendres, 12 maig 2023

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Les activitats objecte de la subvenció s'han de realitzar al 2023.

Termini de sol·licitud: del 4 al 19 de maig a les 14:00:00h de 2023.

Més informació i tramitació