Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya

Dimarts, 7 maig 2024

Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Les activitats objecte de la subvenció s'han de realitzar al 2024.

Termini de sol·licitud: del 8 al 23 maig a les 14:00:00h de 2024.

Més informació