Subvencions per la formació i documentació

Dissabte, 10 abril 2021

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional:

RESOLUCIÓ CLT/1193/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2020.

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-activitats-en-materia-de-formacio-i-de-documentacio-relacionades-amb-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c