Subvencions per a la modernització i gestió sostenible infraestructures

Dimecres, 15 febrer 2023

Ajuts de l'àmbit de les arts escèniques, visuals i de la música

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT098)

Aquesta convocatòria és exclusiva per a projectes que es puguin presentar a la modalitat d de la base específica 1.2.

Són subvencions per contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Es poden atorgar subvencions d'acord amb les modalitats següents:

  • d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

A qui va dirigit

  • Poden optar a la modalitat d): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Vols estar al corrent de totes les novetats de les subvencions de l'OSIC? Subscriu-te al butlletí l'OSIC al dia.