Tens interès en els estudis de dansa?

Dijous, 1 abril 2021

Si tens interès en seguir estudis de dansa l'Institut del Teatre és a punt d'obrir matrícula pel proper curs, en dues modalitats:

Estudis professionals de dansa

El Conservatori Professional de Dansa | Escola integrada de Dansa i ESO/Batxillerat (CPD) imparteix els estudis integrats de dansa, secundària i batxillerat per tal que els alumnes cursin l'educació de règim general i els estudis professionals de dansa al mateix centre. Hi ha tres especialitats de dansa: clàssica, contemporània i espanyola.

Per accedir als estudis, els candidats han de reunir unes condicions físiques determinades i han de superar la prova d'accés corresponent, regulada pel Departament d’Educació. El centre pot establir requisits d’edat per accedir a determinats cursos. 

Per resoldre dubtes i ampliar informació de com accedir als estudis també pots consultar els apartats web futurs estudiants preguntes freqüents.

El pla d’estudis del grau professional de dansa ofereix assignatures pràctiques i teòriques de les especialitats de dansa clàssica, contemporània i espanyola, en un itinerari de sis cursos. A més de les assignatures troncals, el programa inclou música, improvisació, pas a dos, entrenament corporal i pràctica escènica, entre d’altres. Aquests estudis permeten obtenir el títol professional de dansa.

 

Estudis superiors de dansa

Els estudis superiors de dansa de l’Institut del Teatre s’imparteixen al Conservatori Superior de Dansa (CSD) que atorga el títol superior en dansa, corresponent al primer cicle o grau de l’espai europeu d’educació superior tant a ballarins com a coreògrafs i pedagogs en dues especialitats: Pedagogia de la dansa i Coreografia i interpretació.

El pla d'estudis té una durada de 4 anys acadèmics (240 crèditsECTS) amb estudis o pràctiques en diverses escoles superiors artístiques i universitats d’Europa, així com companyies professionals de dansa, dins del programa Erasmus de mobilitat interuniversitària.

Per accedir als estudis cal superar la prova d’accés corresponent a l’especialitat a la qual s’opti: pedagogia de la dansa o coreografia i interpretació. Cal acreditar disposar de la titulació de batxillerat, el tercer cicle de grau mitjà o professional de dansa, o equivalent. Per als aspirants que no estiguin en possessió del grau professional de dansa, el CSD organitza una prova específica.

Formació sense efectes acadèmics

Cada curs acadèmic les escoles de l'Institut del Teatre posen a disposició del públic diverses assignatures dels plans docents amb places lliures per tal que les persones que hi estiguin interessades es puguin matricular. Aquests estudis no tenen cap efecte acadèmic.

Trobaràs tota la informació al Institut del Teatre.