Sobre el Grau Mitjà de Dansa Tradicional

Divendres, 2 juny 2023

A la darrera Assemblea de socis es va demanar de fer una reunió per explicar el procés que ha portat a la creació del Grau Mitjà d’Animació en dansa tradicional i explicar en quin punt s’està en l’elaboració d’aquest Grau Mitjà de Formació Professional.

El passat dissabte 27 de maig es va fer aquesta reunió. Us fem a mans un resum de què es va dir:

 

Quan estàvem començant a preparar la segona edició del curs de directors d’esbarts i parlant amb alguns dels assistents al primer curs comencem a plantejar-nos quina formació es pot oferir als que ja han fet aquest curs. I pensem en una formació superior a la que pot oferir l’Agrupament d’Esbarts, una formació reglada i oficial.

En altres ocasions, recordem el procés que va culminar amb l’Aula de Dansa ja fa força anys, ja s’havia plantejat la necessitat de cercar una formació “reglada” en l’àmbit de la dansa tradicional.

Aquesta intenció d’intentar crear un curs reglat de dansa tradicional s’exposa com un objectiu del Consell en l’Assemblea del 2021.

Parlem amb professionals de la dansa provinents de la dansa tradicional: Xavier Bagà, Marina Escoda, Jordi Pérez Bravo, Jordi Rubio...

El nostre primer plantejament era el de crear uns estudis superiors de dansa tradicional similars als que ja hi ha de dansa espanyola o de dansa contemporània.

Parlant amb aquestes persones ens treuen la idea del cap. Seria començar la casa per la teulada. On hi ha més “públic” potencial és entre els monitors de les diferents escoles de dansa que tenen els esbarts. Si volem començar a fer una formació reglada, hem de començar per aquí.

Amb aquesta proposta ens dirigim al Departament d’Ensenyament.

Els expliquem quina feina fan els mestres o monitors (la nomenclatura sempre és complicada) i els demanem si pot haver-hi una formació adient a les seves necessitats.

El personal del Departament d’Ensenyament ens fa algunes apreciacions:

    • La formació sempre va encaminada a una projecció professional. Tots els estudis postobligatoris van encaminats a formar un professional.
    • Si parlem de dansa tradicional hem de parlar de col·lectius força diversos: esbarts, evidentment, però també colles sardanistes, grups de bastoners, geganters amb els seus balls...
    • El que estem demanant encaixa perfectament en un Grau Mitjà de formació de professional de règim especial com els que ja han fet de directors de corals infantils, animadors de dansa urbana, esports, etc.
    • La creació d’un curs d’aquestes característiques demana un procés llarg de com a mínim dos anys.

Veien, doncs, la viabilitat i l’encaix de la creació d’aquest Grau Mig de formació professional ens posem a treballar.

Fem la demanda formal al Departament d’Educació perquè creï el curs de Grau Mitjà d’Animació en dansa tradicional.

El departament accepta la creació d’aquest curs i ens demana col·laboració. La primera feina a fer és la de definir el perfil professional d’aquest animador en dansa tradicional per part de l’Agència de formació i qualificació professional catalana. (No els agrada la terminologia de mestre, aquest són els que treballes a les escoles, i tampoc els agrada el terme monitor, molt lligat a l’educació en el lleure)

L’Agència Pública Formació de Qualificació Professional de Catalunya crea una comissió per elaborar la Qualificació professional. Ens demana tres persones que puguin col·laborar en aquesta comissió. Persones lligades al món de la dansa tradicional, en actiu laboralment, relacionades amb el món professional de la dansa i l’educació i en disponibilitat per poder-se reunir en horari laboral.

Proposem diverses persones i, d’acord amb el Departament acordem que siguin: en Jordi Rubio, l’Anna Bastida i Joan Gómez.

A l’Assemblea del 2022 expliquem que aquesta comissió ha començat a treballar.

Durant l’any 2022 aquesta comissió elabora, doncs, la Qualificació Professional. El resultat del seu treball es lliura a persones i entitats que puguin estar afectades perquè hi facin les esmenes oportunes: Confederació Sardanista, Institut del Teatre, Associació de professionals de la dansa, etc.

Finalment, el 31 de març del 2023 L’Agència Pública Formació de Qualificació Professional de Catalunya publica la Qualificació Professional Dinamització de Dansa d’Arrel Tradicional Catalana.

La qualificació professional determina quina és la funció laboral d’aquesta nova figura, la identifica dins del món laboral i en determina quins coneixements ha de tenir el graduat.

La Qualificació determina tres grans Unitats de Competència:

a)       La dinamització de danses i l’aplicació de tècniques i recursos per a la dansa

b)      La dinàmica de grups, comunicació i resolució de conflictes

c)       La relació amb altres grups

Una vegada publicada ja la Qualificació per l’Agència de Qualificació després de recollides les consideracions dels actors implicats o possiblement afectats per aquesta nova figura laboral, s’ha entrat en la segona fase del Grau.

Actualment i encapçalat pel Departament d’Ensenyament s’està confeccionant el que ha de recollir el Títol de Grau Mitjà, segons el que la qualificació defineix. Realment la feina consisteix a traduir les Unitats de Competències en Mòduls formatius equiparats per Ensenyament que finalment (en un període d'un a dos anys) es traduirà en les assignatures que rebrà l’alumne del grau mitjà.

En aquesta fase s’està considerant molt la modalitat d’ensenyament que ha de seguir el grau de manera que sigui accessible, a la vegada que es considera quin Institut el pot impartir.

Imatge aleatòria